DOELSTELLING
De Stichting Atelier’92 initieert en ondersteunt activiteiten die kunnen leiden tot culturele projecten, exposities, hand-vervaardigde uitgaven-in-oplage (een combinatie van grafisch, typografisch, fotografisch en ander beeldend en/of literair werk - al dan niet gemaakt in het eigen atelier), publicaties, boekuitgaven, etc.

Deze website verstrekt informatie over de activiteiten van de Stichting Atelier’92 en toont tekst- en beeldmateriaal van de verschillende projecten en exposities, die in de loop van de tijd zijn georganiseerd (al dan niet in samenwerking met andere organisaties en/of instellingen) en geeft een overzicht van recensies en pers publicaties.

In de web-winkel kunnen de uitgaven van de Stichting Atelier’92 rechtstreeks
on-line worden besteld.

 
CHRONOLOGIE
Het idee voor een atelier of werkplaats als centrum voor initiatieven op het gebied van de beeldende kunst in de ruimste zin, ontstond aanvankelijk reeds in 1988 in Groningen. In 1991 werd het atelier ingericht in Amsterdam.

Als eerste werd in 1991 een groeps-expositie georgansiseerd in Delfzijl, Fotografiek in zeefdruk. In 1992 werd de Grafiekmap 1992 uitgegeven, met een expositie van de zes deelnemende  kunstenaars en daarmee was het bestaan van Atelier’92 een feit.
 
De zes beeldend kunstenaars/grafici waren voor deze gelegenheid uitgenodigd om ieder in hun eigen techniek (ets, litho, typografiek, zeefdruk, linosnede en houtsnede) een prent te vervaardigen onder het motto Herkenning van de verbeelding. Vervolgens werd een overzichts-tentoonstelling van hun werk georganiseerd in het BKB-gebouw van het Stedelijk Museum in Amsterdam.
Bij de presentatie werd het eerste exemplaar van deze grafiekmap1992 in ontvangst  genomen door de toenmalige directeur van het Rijksmuseum, prof. dr. H.W. van Os.

Na uitvoering van nog enkele projekten, zoals de uitgave van een handgedrukte kalender Childhood Memories  (1992) en de grafiekmap  Daar zie ik mijzelf in de spiegel aan (1995), met beeld en tekst, werd in 1999 de Stichting Atelier ‘92 opgericht.

De Stichting  Atelier’92 en de werkplaats zijn vanaf 1995 gevestigd te Eext op Wonderwel, in noord Drenthe. Van hieruit worden ook de initiatieven ontwikkeld voor de organisatie van projekten en exposities en voor het maken van bijzondere uitgaven, al dan niet in samenwerking met andere instellingen en particulieren.
(zie ook atelier/werkplaats)

In 2001werd Het Traject  georganiseerd, een artists-in-residence projekt dat zich afspeelde in Gelderland en Overijssel, met gelijktijdig exposities op vijf verschillende locaties in Enschede, Zutphen, Deventer en Zwolle.
Hierbij werd als bijzondere vorm van catalogus  de uitgave gerealiseerd van een
hand-vervaardigde multiple, met in opdruk enkele ‘statements’ van de betreffende kunstenaars, in een oplage van 150 exemplaren.
Na de organisatie van een solo-expositie De kleur van de realiteit  in 1999, werd in het voorjaar van 2002 de gelijknamige monografie gepubliceerd als catalogus bij een solo-expositie Kleur als rode draad  in het Vakbondsmuseum de Burcht, in Amsterdam.
In 2006 werd deze expositie georganiseerd in het Henriette Polak Museum in Zutphen.
In 2005 werd een solo-expositie georganiseerd onder de titel Licht en lucht, wind en water, in Zeeland, in het Marie Tak van Poortvliet Museum in Domburg. Hierbij werd ook de uitgebreide gelijknamige monografie / catalogus gepresenteerd, met bovendien een speciaal door de kunstenaar genummerde en gesigneerde luxe editie van dit boek, uitgevoerd in cassette met bijgevoegde originele ets. Het initiatief van de Stichting Atelier’92 om een bijzonder monumentaal boek te vervaardigen van een Chinese beeldend kunstenaar, was mede de aanleiding voor het Groninger Museum om najaar 2007 een expositie te organiseren van het werk van de betreffende kunstenaar. Om dit boek te bekostigen werd samen met de kunstenaar in het atelier een monumentale zeefdruk vervaardigd die, evenals het boek, te bestellen is in de web-winkel, rechtstreeks bij de Stichting Atelier’92, in de winkel van het Groninger Museum, of bij de Galeries.

 
ORGANISATIE

Dagelijks Bestuur van de Stichting Atelier ‘92
Engbert Drenth voorzitter
Hiero Oosterbaan penningmeester
Efraïm Milikowski secretaris
Fons van Hamersveld bestuurslid
   
Comité van Aanbeveling
Warmold Brouwer (Stichting Eem en Weem, Groningen),
Buddy Hermans (Stichting Beeldlijn, Groningen),
Marita Kruijswijk (Musicus, Haulerwijk),
René Treumann (Graficus, Amsterdam),
Ernst Veen (Stichting  De Nieuwe Kerk, Amsterdam),
Albert Waalkens* (Stichting Galerie de Boer-Waalkens, Finsterwolde),
Toon Wegner (Stichting Pro Graph, Orvelte).

 
* Albert Waalkens is op 1 april 2007 op 83-jarige leeftijd overleden.
Hij was een van de initiatiefnemers van Galerie De Boer-Waalkens en kreeg nationaal en internationaal erkenning voor zijn bijzondere en stimulerende rol als ‘gelegenheidsgever’ voor beeldend kunstenaars
(zie ook Dagblad van het Noorden, 4 april 2007).
 
CONTACT

Stichting Atelier'92
‘t Wit 6
9463 TD Eext
tel   0592 272952
fax  0592 273698

e-mail postadres@atelier92.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 www.easy-web.nl