PERS / REACTIES TOON WEGNER, TEKEN EN TAAL 2006
 
‘Toon Wegner, teken en taal’  2006


Jubileumuitgave en expositie t.g.v. Toon Wegner 80 jaar
presentatie Orvelte, 12 november 2006

Nieuwsbrief Drukwerk in de Marge, oktober 2006.

...Toon Wegner, beeldend kunstenaar, graficus, drukker
 (o.a. culturele  prijs van Drenthe, 1995).

Ter gelegenheid van de 80e verjaardag van Toon Wegner
(Rijswijk 12-11-1926) besloten het bestuur van de St. Atelier ’92 en het bestuur van de St. Pro-Graph om hem bij deze gelegenheid gezamenlijk een blijk van erkenning aan te bieden in de vorm van een bijzondere boekuitgave.

Er is al veel geschreven over Toon Wegner en ook zijn tekeningen, grafiek, portretten, politieke affiches en typografiek verschenen in vele publicaties, zowel in Nederland als daarbuiten.

Maar er is meer. In het archief van Toon troffen de samenstellers een verzameling naaktstudies, die de moeite waard bleek om gezien te worden door een groter publiek en waaruit nu een bloemlezing werd samengesteld. Bovendien werd een aantal dichters uitgenodigd om op het thema ‘naakt’ deze uitgave poëtisch te ‘illustreren’.

Dit unieke boekje is voorzien van een uitgebreide lijst met bibliografische gegevens over leven en werk van Toon Wegner...